Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Cách đăng ký tại BitYard


Cách đăng ký tài khoản BitYard [PC]


Đăng ký bằng Địa chỉ Email

Bước 1: Nhập và tìm kiếm https://www.bityard.com/ thông qua bất kỳ trình duyệt nào có sẵn.

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 2: Tìm Bắt đầu trên góc phải màn hình của bạn.

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 3: Bạn sẽ thấy trang Đăng ký

 1. Chọn Đăng ký Email

 2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn

 3. Nhấp vào Gửi để nhận Mã xác minh

 4. Nhập mã xác minh bạn nhận được từ email (Mã xác minh sẽ được gửi đến email của bạn, mã này sẽ được tìm thấy trong thư mục spam hoặc tất cả hộp thư đến của bạn)

 5. Đặt mật khẩu của riêng bạn

 6. Nhập mã lời mời của bạn nếu có (tùy chọn)

 7. Nhấp vào Đăng ký , sau đó bạn đã hoàn tất!

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Đăng ký bằng số điện thoại

Bước 1: Nhập và tìm kiếm https://www.bityard.com/ thông qua bất kỳ trình duyệt nào có sẵn.

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 2: Tìm Bắt đầu trên góc phải màn hình của bạn.

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 3: Bạn sẽ thấy trang Đăng ký

 1. Chọn Đăng ký Di động

 2. Chọn Quốc gia / Khu vực của bạn và nhập số điện thoại di động của bạn.

 3. Nhấp vào Gửi để nhận Mã xác minh

 4. Nhập mã xác minh bạn đã nhận được (Mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại đã đăng ký của bạn.)

 5. Đặt mật khẩu của riêng bạn

 6. Nhập mã lời mời của bạn nếu có (tùy chọn)

 7. Nhấp vào Đăng ký , sau đó bạn đã hoàn tất!

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách đăng ký tài khoản BitYard [APP]

Đăng ký bằng Địa chỉ Email

Bước 1:
 1. Mở Ứng dụng BitYard [Ứng dụng BitYard IOS ] hoặc [ Ứng dụng BitYard Android ] mà bạn đã tải xuống

 2. Nhấp vào Đăng nhập / Đăng ký ở góc dưới cùng bên phải màn hình của bạn.

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 2:

 1. Chọn Đăng ký Email

 2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của bạn

 3. Nhấp vào Gửi để nhận Mã xác minh

 4. Nhập mã xác minh bạn nhận được từ email (Mã xác minh sẽ được gửi đến email của bạn, mã này sẽ được tìm thấy trong thư mục spam hoặc tất cả hộp thư đến của bạn)

 5. Đặt mật khẩu của riêng bạn

 6. Nhập mã lời mời của bạn nếu có (tùy chọn)

 7. Nhấp vào Xác nhận


Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 3:
Nhấp vào Nhận tiền thưởng để nhận phần thưởng chào mừng là $ 258 USDT

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Đăng ký bằng số điện thoại

Bước 1:
 1. Mở Ứng dụng BitYard [Ứng dụng BitYard IOS ] hoặc [ Ứng dụng BitYard Android ] mà bạn đã tải xuống

 2. Nhấp vào Đăng nhập / Đăng ký ở góc dưới cùng bên phải màn hình của bạn.


Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 2: Nhấp vào Đăng ký di động ở cuối màn hình của bạn.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 3:

 1. Chọn Quốc gia / Khu vực của bạn và nhập số điện thoại di động của bạn.

 2. Nhấp vào Gửi để nhận Mã xác minh

 3. Nhập mã xác minh bạn đã nhận được (Mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại đã đăng ký của bạn.)

 4. Đặt mật khẩu của riêng bạn

 5. Nhập mã lời mời của bạn nếu có (tùy chọn)

 6. Nhấp vào Xác nhận

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 3: Nhấp vào Nhận tiền thưởng để nhận phần thưởng chào mừng là $ 258 USDT
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Tải xuống ứng dụng BitYard

Ứng dụng BitYard iOS

Bước 1: Tải xuống " Testflight " trong Apple Store hoặc Nhấp vào đây để tải xuống Ứng dụng BitYard iOS

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 2: Nhấp vào nút " Tiếp tục"

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 3: Sao chép liên kết bên dưới và mở nó qua "Safari" trên điện thoại của bạn

https://bityard.download/


Bước 4: Nhấp vào Cài đặt miễn phí và sau đó nhấp vào Cho phép Bước 5: Nhấp vào BitYard trên Hồ sơ đã tải xuống; sau đó nhấp vào Cài đặt Bước 6:

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYardCách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

 1. Nhấp vào Cài đặt

 2. Nhập mật mã

 3. Nhấp vào Xong

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Xin chúc mừng, bạn đã cài đặt ứng dụng BitYard thành công!

Ghi chú:

1. Cập nhật: Nếu có bất kỳ phiên bản mới nào, bạn có thể cập nhật trực tiếp thông qua TestFlight.

2. Trong trường hợp phiên bản mới bị lỗi, bạn có thể chuyển sang phiên bản cũ.


Ứng dụng BitYard Android

Bước 1: Mở Google Play, nhập [BitYard] vào thanh tìm kiếm và nhấn [tìm kiếm]
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Bước 2: Nhấp vào Cài đặt
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 3:
Quay lại màn hình chính và mở Ứng dụng BitYard của bạn để bắt đầu .

Cách giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Cách giao dịch tiền điện tử [PC]

Bước 1: Truy cập BitYard , sau đó Đăng nhập vào Tài khoản BitYard của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản BitYard, hãy đăng ký tại đây
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Bước 2: Vào trang chính của BitYard . Nhấp vào [Spot]
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 3: Nhập mã thông báo bạn cần vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấp vào Tìm kiếm và chọn cặp giao dịch bạn muốn.

Lấy BTC / USDT làm ví dụ:
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Bước 4: Có hai loại lệnh.

Tùy chọn 1: Lệnh thị trường

 • Giá cả: đơn hàng sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại

 • Nhập số tiền

 • Sau đó chọn [Mua] hoặc [Bán]

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Lưu ý:
Lệnh thị trường không yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá. Thay vào đó, lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Sau khi lệnh thị trường được gửi, giá thực hiện của lệnh không thể được đảm bảo mặc dù việc thực hiện lệnh có thể được đảm bảo. Giá thực hiện của lệnh sẽ dao động dưới ảnh hưởng của tình hình thị trường hiện tại. Bạn cần chú ý đến danh sách lệnh khi chọn lệnh thị trường, nếu không, lệnh thị trường có vị thế lớn sẽ dẫn đến “đóng cửa”. Nhà giao dịch chỉ cần điền vào “số lượng vị thế” khi gửi lệnh thị trường.

Tùy chọn 2: Lệnh giới hạn

 • Nhập Giá bạn muốn mua hoặc bán mã thông báo đó

 • Nhập Số lượng mã thông báo bạn muốn mua hoặc bán

 • Sau đó chọn [Mua] hoặc [Bán]

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Lưu ý:
Lệnh giới hạn yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá. Khi giá thị trường đạt đến giá đặt hàng, lệnh sẽ được thực hiện; khi giá thị trường khác xa với giá đặt hàng, lệnh sẽ không được thực hiện. Bằng cách gửi lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể kiểm soát chi phí mở vị thế bằng cách kiểm soát giá giao dịch của vị thế. Sau khi lệnh giới hạn được gửi, nó sẽ được hiển thị trong danh sách “lệnh hiện tại” để chờ giao dịch. Chỉ khi bất kỳ lệnh thị trường nào đáp ứng giá lệnh xuất hiện thì lệnh giới hạn mới được giao dịch. Bạn có thể “hủy lệnh” bất kỳ lúc nào trong danh sách “lệnh hiện tại” trước khi lệnh giới hạn không được giao dịch. Nhà giao dịch cần điền vào “giá đặt hàng” và “số lượng vị thế” khi gửi lệnh giới hạn.


Bước 5: Bạn có thể xem lại đơn hàng của mình tại [Lịch sử đặt hàng] . Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình:

 • Nhấp vào Hủy

 • Nhấp vào

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách giao dịch tiền điện tử [APP]

Bước 1: Mở Ứng dụng BitYard iOS hoặc Ứng dụng BitYard Android trên điện thoại của bạn và Đăng nhập vào Tài khoản BitYard của bạn. Bước 2: Nhấp vào Thị trường Bước 3: Nhấp vào Spot ở góc trên bên phải. Bước 4: Nhập mã thông báo bạn cần vào thanh tìm kiếm, sau đó nhấp vào Tìm kiếm và chọn cặp giao dịch bạn muốn. Lấy BTC / USDT làm ví dụ: Bước 5: Nếu bạn muốn Mua Token: Nhấp vào MuaCách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYardCách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Có hai loại đơn đặt hàng:

Tùy chọn 1: Lệnh thị trường
 1. Nhấp vào thứ tự thả xuống, chọn [ M arker Order]

 2. Giá cả: đơn hàng sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại

 3. Nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn mua

 4. Sau đó chọn [Mua]

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Lưu ý:

Lệnh thị trường không yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá. Thay vào đó, lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Sau khi một lệnh thị trường được gửi đi, giá thực hiện của lệnh không thể được đảm bảo mặc dù việc thực hiện lệnh có thể được đảm bảo. Giá thực hiện của lệnh sẽ dao động dưới ảnh hưởng của tình hình thị trường hiện tại. Bạn cần chú ý đến danh sách lệnh khi chọn lệnh thị trường, nếu không, lệnh thị trường có vị thế lớn sẽ dẫn đến “đóng cửa”. Nhà giao dịch chỉ cần điền vào “số lượng vị thế” khi gửi lệnh thị trường.

Tùy chọn 2: Lệnh giới hạn
 1. Nhấp vào lệnh thả xuống, chọn [Lệnh giới hạn]

 2. Nhập Giá bạn muốn mua mã thông báo

 3. Nhập số lượng mã thông báo bạn muốn mua

 4. Sau đó chọn [Mua]

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Lưu ý:

Lệnh giới hạn yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá. Khi giá thị trường đạt đến giá đặt hàng, lệnh sẽ được thực hiện; khi giá thị trường khác xa với giá đặt hàng, lệnh sẽ không được thực hiện. Bằng cách gửi lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể kiểm soát chi phí mở vị thế bằng cách kiểm soát giá giao dịch của vị thế. Sau khi lệnh giới hạn được gửi, nó sẽ được hiển thị trong danh sách “lệnh hiện tại” để chờ giao dịch. Chỉ khi bất kỳ lệnh thị trường nào đáp ứng giá lệnh xuất hiện thì lệnh giới hạn mới được giao dịch. Bạn có thể “hủy lệnh” bất kỳ lúc nào trong danh sách “lệnh hiện tại” trước khi lệnh giới hạn không được giao dịch. Nhà giao dịch cần điền vào “giá đặt hàng” và “số lượng vị thế” khi gửi lệnh giới hạn.

Bước 6: Nếu bạn muốn Bán Token: Nhấp vào Bán

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Có hai cách để Bán:

Tùy chọn 1: Lệnh thị trường
 1. Nhấp vào thứ tự thả xuống, chọn [ M arker Order]

 2. Giá cả: đơn hàng sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại

 3. Nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn bán

 4. Sau đó chọn [Bán]

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Lưu ý:

Lệnh thị trường không yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá. Thay vào đó, lệnh sẽ được giao dịch nhanh chóng với giá thị trường hiện tại. Sau khi một lệnh thị trường được gửi đi, giá thực hiện của lệnh không thể được đảm bảo mặc dù việc thực hiện lệnh có thể được đảm bảo. Giá thực hiện của lệnh sẽ dao động dưới ảnh hưởng của tình hình thị trường hiện tại. Bạn cần chú ý đến danh sách lệnh khi chọn lệnh thị trường, nếu không, lệnh thị trường có vị thế lớn sẽ dẫn đến “đóng cửa”. Nhà giao dịch chỉ cần điền vào “số lượng vị thế” khi gửi lệnh thị trường.


Tùy chọn 2: Lệnh giới hạn
 1. Nhấp vào lệnh thả xuống, chọn [Lệnh giới hạn]

 2. Nhập Giá bạn muốn bán mã thông báo

 3. Nhập số lượng mã thông báo bạn muốn bán

 4. Sau đó chọn [Bán]

Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Lưu ý:

Lệnh giới hạn yêu cầu nhà giao dịch tự đặt giá. Khi giá thị trường đạt đến giá đặt hàng, lệnh sẽ được thực hiện; khi giá thị trường khác xa với giá đặt hàng, lệnh sẽ không được thực hiện. Bằng cách gửi lệnh giới hạn, nhà giao dịch có thể kiểm soát chi phí mở vị thế bằng cách kiểm soát giá giao dịch của vị thế. Sau khi lệnh giới hạn được gửi, nó sẽ được hiển thị trong danh sách “lệnh hiện tại” để chờ giao dịch. Chỉ khi bất kỳ lệnh thị trường nào đáp ứng giá lệnh xuất hiện thì lệnh giới hạn mới được giao dịch. Bạn có thể “hủy lệnh” bất kỳ lúc nào trong danh sách “lệnh hiện tại” trước khi lệnh giới hạn không được giao dịch. Nhà giao dịch cần điền vào “giá đặt hàng” và “số lượng vị thế” khi gửi lệnh giới hạn.

Bước 7: Bạn có thể xem lại đơn hàng của mình tại [Lịch sử đặt hàng] . Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng của mình:

 • Nhấp vào Biểu tượng ở bên phải của Phần Đơn đặt hàng Mở
 • Chọn Lịch sử Đơn hàng
 • Chọn Đơn hàng bạn muốn hủy và nhấp vào Hủy
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard

Làm thế nào để dài hay ngắn?

Trong hợp đồng giao dịch tài sản kỹ thuật số, dựa trên biến động giá thị trường, bạn có thể kiếm lợi nhuận bằng cách chọn Mua (Long) hoặc Bán (Bán).
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard
Làm thế nào để lâu?
Mở dài, đề cập đến các nhà đầu tư kỳ vọng giá thị trường sẽ tăng trong tương lai và mua một lượng hợp đồng tăng giá tài sản kỹ thuật số nhất định.

Khi bạn mong đợi giá hợp đồng sẽ tăng, bạn có thể mở giao dịch hợp đồng dài hạn. Quy trình hoạt động là: chuyển một phần USDT dưới dạng ký quỹ, chọn đòn bẩy yêu cầu, loại lệnh và mua một số lượng hợp đồng tăng giá nhất định. Khi giá hợp đồng tăng, hãy bán hợp đồng với giá cao để thu lợi nhuận, tức là mua thấp và bán cao.

Lấy giao dịch hợp đồng bitcoin làm ví dụ. Khi giá bitcoin là 5.000 đô la, chúng tôi mua một hợp đồng trị giá 1 bitcoin. Nếu giá bitcoin tăng lên 5.500 đô la mỗi hợp đồng, chúng tôi bán hợp đồng này trị giá 1 bitcoin và thu được lợi nhuận 500 đô la.


Làm thế nào để rút gọn?
Mở ngắn hạn, đề cập đến các nhà đầu tư kỳ vọng giá thị trường sẽ giảm trong tương lai và bán một số lượng nhất định hợp đồng giảm giá tài sản kỹ thuật số.

Khi bạn kỳ vọng giá hợp đồng sẽ giảm, bạn có thể bán khống từ giao dịch hợp đồng. Quy trình hoạt động là: chuyển một phần USDT dưới dạng ký quỹ, chọn đòn bẩy yêu cầu, loại lệnh và bán một số lượng hợp đồng giảm giá nhất định. Khi giá hợp đồng giảm, mua hợp đồng với giá thấp để có lãi, tức là bán cao và mua thấp.

Lấy giao dịch hợp đồng bitcoin làm ví dụ. Khi giá bitcoin là 5.000 đô la, chúng tôi bán một hợp đồng trị giá 1 bitcoin. Nếu giá bitcoin giảm xuống còn 4.500 đô la mỗi hợp đồng, chúng tôi mua hợp đồng này trị giá 1 bitcoin và nhận được 500 đô la lợi nhuận.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tôi có thể sử dụng chức năng đặt hàng đang chờ xử lý không?

Có, bạn có thể. Nhưng hãy chú ý những điều sau:

1. Lệnh chờ chỉ có thể được đặt thành công khi số dư khả dụng lớn hơn tổng số tiền ký quỹ ban đầu và phí giao dịch.
2. Giá phải cao hơn giá thị trường khi bạn mua dài và giá phải thấp hơn giá thị trường khi bạn bán khống.
3. Các đơn đặt hàng đang chờ xử lý sẽ không tự động bị hủy.
4. Phí giao dịch sẽ chỉ được tính khi đơn hàng đã được điền.
Cách đăng ký và giao dịch tiền điện tử tại BitYard


Lệnh thị trường và lệnh kích hoạt


Lệnh thị trường Lệnh

thị trường là lệnh được tính như sau: giá thực hiện ước tính = giá hiện tại * (1 ± chênh lệch). Việc thực hiện lệnh thị trường ngay lập tức tiêu tốn một lượng lớn thanh khoản.


Lệnh kích hoạt Lệnh

kích hoạt không phải là lệnh giới hạn. Lệnh kích hoạt là một công cụ cho phép bạn thiết lập một lệnh sẽ mở khi một số điều kiện nhất định được đáp ứng. Khi giá đạt đến giá trị mong muốn, một trình kích hoạt sẽ được kích hoạt và lệnh sẽ được thực hiện. Lệnh kích hoạt cũng là một phần của loại lệnh thị trường.


Chốt lời và Cắt lỗ là gì?

Để tự động đóng vị thế của bạn sau một khoản thu nhập hoặc lỗ nhất định, bạn cần đặt giá Chốt lời hoặc Cắt lỗ.

Giá cắt lỗ mặc định: Khi đặt lệnh, hệ thống sẽ đặt giá cắt lỗ mặc định, là mức giá chịu lỗ bằng 90% mức ký quỹ, thấp nhất là 1%.

Giá Chốt lời mặc định: Khi đặt lệnh, hệ thống sẽ đặt giá Chốt lời mặc định, là giá để đạt được mức lợi nhuận bằng 200% mức ký quỹ, Nếu bạn muốn đạt được mức lợi nhuận cao hơn thì có thể đặt giá Chốt lời để đạt được 500% lợi nhuận.

Điểm Cắt Lỗ thấp nhất có thể được đặt thành 5% của số tiền ký quỹ bị chiếm dụng và điểm Chốt lời cao nhất có thể được đặt thành 500% của số tiền ký quỹ bị chiếm dụng.

Ví dụ,nếu giá trị hiện tại của bitcoin là 8.000 USDT khi đặt vị thế mua hoặc mua với đòn bẩy 20X và ký quỹ là 100 USDT.

Giá Cắt lỗ mặc định là 8000 * (5-90% / 20) và giá Chốt lời mặc định là 8000 * (5 + 200% / 20).

Công thức tính toán lãi và lỗ.

Lãi và lỗ từ Long = (Giá mở-Giá đóng) * Vị thế
 • Lưu ý : Giá đóng cửa là giá mua xuống được chỉ ra bởi thị trường hiện tại

Lãi và lỗ từ việc bán khống = (Giá mở cửa-Giá đóng cửa) * Vị thế
 • Lưu ý : Giá đóng cửa là giá mua vào được chỉ ra bởi thị trường hiện tại


Vị trí là gì?

Vị trí lệnh = Số tiền ký quỹ * Đòn bẩy / Giá mở cửa

Nếu giá BTC là 10000USDT và bạn đã mua với số tiền ký quỹ là 1000USDT và đòn bẩy 20x, thì vị trí đặt hàng là 2BTC.
Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!