Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard


Cách đặt hoặc thay đổi xác thực Google Authentication (2FA)


Cách đặt hoặc thay đổi xác thực Google Authentication (2FA) [PC]

Bước 1: Truy cập BitYard.com và nhấp vào biểu tượng "Chân dung":

 1. Chọn Bảo mật tài khoản

 2. Chọn Trung tâm Bảo mật

 3. Nhấp vào Bật

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 2: Bạn sẽ thấy trang bên dưới, Nhấp vào Tiếp theo

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard


Bước 3: Làm theo hướng dẫn;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 4: Hãy viết chìa khóa ra giấy. Khi điện thoại bị mất, loạt chìa khóa này có thể giúp bạn đặt lại xác thực của Google. Nếu không, thường mất ít nhất 7 ngày để gửi phiếu yêu cầu đặt lại xác minh của Google;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard


Bước 5: Nhập Mã xác minh SMS , Mã xác minh email và Mã xác minh Google ;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 6: Nhấp vào GửiBạn đã hoàn tất!

Cách đặt hoặc thay đổi xác minh Google Authentication (2FA) [APP]

Bước 1: Nhấp vào nút ở góc trên bên trái;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 2: Nhấp vào Bảo mật

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 3: Nhấp vào Xác thực Google

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 4: Bật nút ở phía bên phải;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 5: Nhấp vào Tiếp theo

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 6: Làm theo hướng dẫn;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard
Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard
Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 7: Nhập Mã xác minh SMS và Mã xác minh Google ;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 8: Nhấp vào Xác nhậnbạn đã hoàn tất!

Lưu ý: Hãy viết chìa khóa ra giấy. Khi điện thoại bị mất, loạt chìa khóa này có thể giúp bạn đặt lại xác thực của Google. Nếu không, thường mất ít nhất 7 ngày để gửi phiếu yêu cầu đặt lại xác minh của Google;

Cách tắt BitYard 2FA của bạn từ Google Authenticator

Lưu ý: BitYard gần đây đã nâng cấp cơ chế bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn nhận được thông báo yêu cầu hủy bỏ Google Authenticator, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để tắt Google Authenticator hiện có của bạn và thiết lập lại Google Authenticator mới.

Tắt BitYard 2FA của bạn từ Google Authenticator [PC]

Vui lòng vô hiệu hóa BitYard 2FA Google Authenticator của bạn qua trang Tài khoản và Bảo mật như hình minh họa bên dưới:

Bước 1: Truy cập BitYard.com

 1. Nhấp vào biểu tượng "Chân dung"

 2. Chọn Bảo mật tài khoản

 3. Chọn Trung tâm Bảo mật

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 2: Nhấp vào nút tắt bên cạnh tùy chọn Xác thực Google.

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 3:

 1. Nhập mã xác minh SMS của bạn

 2. Nhập mã xác minh email

 3. Nhập Mã xác thực Google hiện có .

 4. Nhấp vào Xác nhận

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Thành công! Sau đó, bạn sẽ nhận được xác nhận rằng Google Authenticator đã được xóa thành công khỏi tài khoản của bạn.


Vô hiệu hóa BitYard 2FA của bạn từ Google Authenticator [APP] của bạn

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng "Chân dung"

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 2: Chọn Bảo mật

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 3: Nhấp vào Xác thực Google

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 4: Tắt nút bên phải;

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Bước 5:

 1. Nhấp vào Gửi để nhận Mã xác minh email của bạn

 2. Nhập mã xác minh email của bạn

 3. Nhập mã xác minh của Google

 4. Nhấp vào Xác nhận

Cách đặt hoặc thay đổi hoặc tắt xác minh Google Authentication (2FA) trong BitYard

Thành công! Sau đó, bạn sẽ nhận được xác nhận rằng Google Authenticator đã được xóa thành công khỏi tài khoản của bạn.

Ghi chú:

1) Đừng quên xóa mã thông báo BitYard khỏi ứng dụng Google Authenticator của bạn để tránh nhầm lẫn sau khi thiết lập lại Google Authenticator mới cho tài khoản BitYard của bạn.

2) Vui lòng thiết lập lại tài khoản Google Authenticator của bạn sớm nhất có thể sau khi tắt / xóa tài khoản trước đó.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI MỘT BÌNH LUẬN Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại một bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!