Waa maxay maaliyadda shakhsi ahaaneed iyo sababta ay muhiim ugu tahay BYDFi
Blog

Waa maxay maaliyadda shakhsi ahaaneed iyo sababta ay muhiim ugu tahay BYDFi

Maaliyadda shakhsi ahaaneed waxa ay ku saabsan tahay in dakhligaaga lagu maareeyo hadba xaaladdaada dhaqaale iyo in loo sameeyo miisaaniyad sida aad u kharash garayso oo aad u kaydsato lacagtaada. Maaliyadda shakhsi ahaaneed waxay ku lug leedahay qiimaynta dakhligaaga, baahiyahaaga maaliyadeed, iyo kharashaadkaaga iyo u qoondaynta lacagtaada si habboon. La socodka dakhligaaga iyo sidaad u kaydsato oo aad u isticmaasho lacagtaada waxa loo yaqaan miisaaniyadayn. Maareynta lacagtaada waxay kaa caawin kartaa inaad ku noolaato nolol aadamiga iyo badbaadada leh.