Ano ang personal na pananalapi at bakit ito mahalaga Sa BYDFi
Blog

Ano ang personal na pananalapi at bakit ito mahalaga Sa BYDFi

Ang personal na pananalapi ay tungkol sa pamamahala ng iyong kita ayon sa iyong sitwasyon sa pananalapi at paglikha ng isang badyet para sa kung paano mo gagastusin at i-save ang iyong pera. Kasama sa personal na pananalapi ang pagsusuri sa iyong kita, iyong mga pangangailangan sa pananalapi, at iyong mga gastos at paglalaan ng iyong pera nang naaayon. Ang pagsubaybay sa iyong kita at kung paano mo iniipon at ginagastos ang iyong pera ay tinatawag na pagbabadyet. Ang pamamahala sa iyong pera ay makakatulong sa iyong mamuhay ng isang determinado sa sarili at ligtas na buhay.