Şahsy maliýe näme we BYDFi bilen näme üçin möhüm?
Blog

Şahsy maliýe näme we BYDFi bilen näme üçin möhüm?

Şahsy maliýe, girdejiňizi maliýe ýagdaýyňyza görä dolandyrmak we puluňyzy nädip sarp etjekdigiňiz we tygşytlamak üçin býudjet döretmek hakda. Şahsy maliýe, girdejiňize, maddy zerurlyklaryňyza we çykdajylaryňyza baha bermegi we puluňyzy şoňa görä paýlamagy öz içine alýar. Girdejiňizi we puluňyzy nädip tygşytlaýandygyňyzy we sarp edýändigiňizi yzarlamak býudjet diýilýär. Puluňyzy dolandyrmak, özüňizi kesgitlän we ygtybarly durmuşda ýaşamaga kömek edip biler.