• Panahon ng Promosyon: Walang limitadong oras
  • Mga promosyon: Maaaring makatanggap ang mga user ng 2888 USDT, mga mystery box, airdrops (APP exclusive)