• Akcijos laikotarpis: Nėra riboto laiko
  • Akcijos: Vartotojai gali gauti 2888 USD, paslapčių dėžutes, oro lašus (išskirtinai APP)