• Okres promocji: Nie ma ograniczonego czasu
  • Promocje: Użytkownicy mogą otrzymać 2888 USDT, tajemnicze pudełka i zrzuty (wyłącznie w aplikacji)