• Период на промоција: Нема ограничено време
  • Промоции: Корисниците можат да добијат 2888 USDT, мистериозни кутии, airdrops (ексклузивен APP)