• Kipindi cha Utangazaji: Hakuna muda mdogo
  • Matangazo: Watumiaji wanaweza kupokea 2888 USDT, masanduku ya siri, matone ya hewa (APP ya kipekee)