• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: Хэрэглэгчид 2888 USDT, нууцлаг хайрцаг, агаарын дусал (APP онцгой) хүлээн авах боломжтой.